تعداد 0 محصول در سبد خرید شما وجود دارد
نتایج در این بخش نمایش داده می شود
امکان خرید از فروشگاه با ارزهای دیجیتال و پرفکت مانی

فهرست کارگزاران بورس

فهرست کارگزاران بورس

در این مطلب فهرست کارگزاران بورس را معرفی میکنیم ، امیدواریم مورد استفاده شما قرار گیرد .

ردیفنام کارگزاریمرکز ثبتوب سایتتوضیحات
۱آبانتهرانwww.aban.netکلیک کنید
۲آبتین استاکقزوینwww.abtinstock.com
3آپاداناقزوینwww.apadanabroker.comکلیک کنید
۴آتی ساز بازارتهرانhttp://atc.rhbroker.com
5آتیهتهرانwww.atieh-broker.com
6توسعه معاملات کیانتهرانwww.als.irbroker.com
7آراد ایرانیانتهرانwww.aradbourse.com
8آرمان تدبیر نقش جهاناصفهانwww.armanbroker.ir
9آرمون بورستهرانwww.armoonbourse.com
10دانایان پارس(آریا بورس)مشهدwww.arya-bourse.com
11آریا نوینتهرانwww.arianovinbroker.com
12آفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)تهرانwww.mesbroker.com
13آگاهساریwww.agahbroker.ir
14اردیبهشت ایرانیاناصفهانwww.oibourse.com
15ارزش آفرین الوند (بدره سهام)تهرانwww.arzeshafarin.ir
16ارگ هومنکرمانwww.argbroker.com
17اطمینان سهمتهرانwww.etminansahm.com
18امید سهمرشتwww.omidsahm.com 
19امین آویدتهرانwww.aminbc.com
20امین سهمتهرانwww.aminsahm.com
21ایران سهمتهرانwww.iransahm.ir
22ایساتیس پویایزدwww.ipb.ir
23ایمن بورسکرمانwww.imenbourse.ir
24بازار سهامتهرانwww.bazarsahambourse.com
25بانک اقتصاد نوینتهرانwww.novinbourse.com
26بانک پاسارگاداراکwww.pasargadbroker.com
27بانک آینده (تات)ساریhttps://babc.ir
28بانک تجارتتهرانwww.bt-broker.com
29بانک توسعه صادراتتهرانwww.edbibroker.com
30بانک رفاه کارگرانتهرانwww.refahbroker.com
31بانک سامانتهرانwww.samanbourse.com
32بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)تهرانwww.sepahbourse.com
33بانک صادرات ایرانتهرانwww.saderatbourse.com
34بانک صنعت و معدنتهرانwww.smbroker.ir
35بانک مسکنتهرانwww.maskanbourse.com
36بانک ملتتهرانwww.mellatbroker.com
37بانک ملی ایرانتهرانhttp://bm.rhbroker.com
38بانک کارآفریناردبیلwww.karafarinbrokerage.ir
39بانک کشاورزیتهرانwww.agribourse.com
40باهنرتهرانwww.bahonarbrokerage.com
41برهان سهندتبریزwww.bsbourse.com
42بهمنمشهدwww.bahmanbroker.com
43بهین پویااصفهانwww.behinpouya.com
44بورس ابرازتهرانwww.ebrazbourse.com
45بورس بهگزینتهرانwww.behgozinbroker.com
46بورس بیمه ایرانتهرانwww.bimehiranbroker.com
47بورسیرانتهرانwww.Boursiran.ir
48پارس ایده بنیانتهرانwww.pi.rhbroker.com
49بانک انصار(پارس گستر خبره)مشهدwww.ansarbankbroker.ir
50پارس نمودگرتهرانwww.parsnem.ir
51پارسیانمشهدwww.parsianbroker.com
52نگاه نوین (پگاه یاوران نوین)تهرانwww.pegahbourse.ir
53تأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)شیرازhttp://nibb.ir
54آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)زنجانhttp://kharazmibroker.com
55تدبیر گران فرداقزوینwww.tadbirbroker.com
56تدبیرگر سرمایهتهرانwww.tadbirgar.com
57توازن بازار (فلزات توازن)تهرانwww.tavazonex.com
58توسعه اندیشه دانامشهدwww.danabroker.com
59توسعه سرمایه دنیاتهرانwww.tsd-broker.com
60توسعه سهندتبریزwww.sahandbroker.com
61توسعه فرداتهرانwww.fardabroker.com
62توسعه کشاورزیتهرانwww.tkc.rhbroker.com
63جهان سهمتهرانjs.rhbroker.com
64حافظتهرانwww.hafezbourse.com
65خبرگان سهامتهرانwww.khobregan.com
66اقتصاد بیدارتهرانwww.eghtesadbroker.com
67دنیای خبرهتهرانwww.dkhobreh.com
68دنیای نوینتهرانwww.dnovinbr.com
69راهبرد سرمایه‌گذاری”ایران‌سهام”تهرانwww.rahbord-investment.com
70راهنمای سرمایه‌گذارانتهرانwww.rahnamabroker.com
71رضویمشهدwww.rbc.ir
72ساو آفرین (محک سهام صنایع)تهرانwww.savbroker.com
73سپهر باستانتهرانwww.sepehrebastan.com
74ستاره جنوبتهرانhttp://sjbourse.com
75سرمایه گذاری ملیتهرانwww.nibi.ir
76سرمایه و دانشتهرانwww.sdbhouse.com
77سهام بارزتهرانbz.rhbroker.com
78سهام پژوهان شایانتهرانwww.spshayan.com
79بانک خاورمیانه(سهام پویا)تهرانwww.mebbco.com
80سهام گستران شرقمشهدwww.sahamgostaran.com
81سهم آذینتهرانwww.sahmazin.com
82سهم آشناتهرانwww.abco.ir
83بانک دی (سهم اندیش)تهرانwww.daybankbroker.com
84سهم یارتهرانwww.sahmyar.ir
85سی ولکستهرانwww.seavolexkala.com
86سیمابگونتهرانwww.simabgoonbourse.com
87سیناتهرانwww.sinabroker.com
88شاخص سهامتهرانwww.shakhessaham.com
89شهرتهرانwww.bcityb.com
90صبا تأمین (کیمیا سهم)تهرانwww.sababroker.com
91صبا جهادتهرانwww.sjb.co.ir
92ملل پویاشیرازwww.melalsecurities.com
93فارابی (عمران)تهرانwww.irfarabi.com
94دلیران پارس (فولاد مبنا)تهرانwww.daliranbroker.com
95فیروزه آسیا (معین سهم)تهرانwww.firouzehasia.com
96مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)اصفهانwww.mobinsb.com
97مدبر آسیا (دهقانان خاور)تهرانhttp://emodabber.com
98مشاوران سهامتهرانwww.kmsco.ir
99مهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)تهرانwww.meibourse.com
100مفیدتهرانwww.emofid.com
101مهرآفرینتهرانhttp://www.mehrbroker.com
102نماد شاهدانتهرانwww.shahedanbroker.com
103نهایت نگرتهرانwww.nahayatnegar.com
104نواندیشان بازار سرمایهتهرانhttps://nac.rhbroker.com
105کارآمدتهرانwww.irankbc.com
106کالای خاورمیانهتهرانwww.mecbroker.ir
107پیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)تهرانwww.ebehparvar.com
108گنجینه سپهر پارتتهرانwww.sbime.ir

فهرست کارگزاران بورس آپدیت می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!